Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress in afgelopen 4 wk: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat veel of heel veel stress heeft ervaart in de afgelopen 4 weken