Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress in afgelopen 4 weken : % volwassenen en ouderen

Heeft (heel) veel stress ervaren : % 18-plussers