Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen of een beetje stress in afgelopen 4 wk: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat geen of een beetje stress heeft ervaart in de afgelopen 4 weken