Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen of een beetje stress in afgelopen 4 weken : % volwassenen en ouderen

Heeft (heel) veel stress ervaren : % 18-plussers