Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Beetje, veel of heel veel stress in afgelopen 4 weken : % volwassenen en ouderen

Heeft een beetje, veel of heel veel stress ervaren in afgelopen 4 weken : % 18-plussers