Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen stress in afgelopen 4 weken : % volwassenen en ouderen

Heeft geen stress ervaren in afgelopen 4 weken : % 18-plussers