Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen stress in afgelopen 4 wk: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat geen stress heeft ervaart in de afgelopen 4 weken