Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van familie of vrienden in afgelopen 4 weken : % volwa en ouderen (2022)

Heeft (heel) veel stress door familie of vrienden : % 18-plussers