Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van geldzaken in afgelopen 4 weken : % volwassenen en ouderen

Heeft (heel) veel stress door geldzaken : % 18-plussers