Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van gezondheid in afgelopen 4 weken : % volwassenen en ouderen

Heeft (heel) veel stress door gezondheid : % 18-plussers