Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Veel of heel veel stress van wonen in afgelopen 4 weken : % volwassenen en ouderen

Heeft (heel) veel stress door wonen : % 18-plussers