Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voelt zich niet gelukkig en niet ongelukkig: % volwassenen

Percentage volwassenen dat zich niet gelukkig en niet ongelukkig voelt