Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voelt zich niet zo gelukkig of ongelukkig: % ouderen

Percentage ouderen dat zich niet zo gelukkig of ongelukkig voelt