Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voelt zich niet gelukkig en niet ongelukkig: % ouderen

Percentage ouderen dat zich niet gelukkig en niet ongelukkig voelt