Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voelt zich gelukkig of erg gelukkig: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat zich (erg) gelukkig