Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voelt zich niet gelukkig en niet ongelukkig: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat zich niet gelukkig en niet ongelukkig voelt