Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Prestatiedruk ouders (van degenen die prestatiedruk van anderen ervaren): % scholieren

Percentage scholieren dat prestatiedruk ervaart van ouders (van degenen die prestatiedruk van anderen ervaren)