Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ervaart regelmatig/vaak prestatiedruk vanuit zichzelf: % scholieren

Percentage scholieren dat regelmatig of vaak prestatiedruk ervaart vanuit zichzelf