Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ervaart regelmatig/vaak prestatiedruk vanuit iets of iemand anders: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit of soms prestatiedruk ervaart vanuit iets of iemand anders