Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ervaart regelmatig/vaak prestatiedruk vanuit coach of sporttrainer: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit of soms prestatiedruk ervaart vanuit coach of trainer van sport