Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ervaart regelmatig/vaak prestatiedruk vanuit docent muziek, dans of toneel: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit of soms prestatiedruk ervaart vanuit een docent van muziek, zang, dans of toneel