Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ervaart regelmatig/vaak prestatiedruk vanuit ouders: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit of soms prestatiedruk ervaart vanuit ouders