Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ervaart regelmatig/vaak prestatiedruk vanuit social media: % scholieren

Percentage scholieren dat nooit of soms prestatiedruk ervaart vanuit sociale media