Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet eens en niet oneens met 'ik ervaar dat de dingen die ik doe belangrijk zijn': % volwassenen

Percentage volwassenen dat het niet eens is met 'ik ervaar dat de dingen die ik doe belangrijk zijn'