Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet eens en niet oneens met 'mijn leven heeft betekenis of doel': % volwassenen

Percentage volwassenen dat het niet eens is met 'mijn leven heeft betekenis of doel'