Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet eens en niet oneens met 'ik ervaar dat de dingen die ik doe belangrijk zijn': % ouderen

Percentage ouderen dat het niet eens is met 'ik ervaar dat de dingen die ik doe belangrijk zijn'