Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Oneens met 'ik ervaar dat de dingen die ik doe belangrijk zijn': % ouderen

Percentage ouderen dat het oneens is met 'ik ervaar dat de dingen die ik doe belangrijk zijn'