Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Eens met 'mijn leven heeft betekenis of doel': % ouderen

Percentage ouderen dat het eens is met 'mijn leven heeft betekenis of doel'