Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet eens en niet oneens met 'mijn leven heeft betekenis of doel': % ouderen

Percentage ouderen dat het niet eens is met 'mijn leven heeft betekenis of doel'