Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Oneens met 'mijn leven heeft betekenis of doel': % ouderen

Percentage ouderen dat het oneens is met 'mijn leven heeft betekenis of doel'