Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Eens met 'mijn leven heeft betekenis of doel': % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat het eens is met 'mijn leven heeft betekenis of doel'