Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Oneens met 'mijn leven heeft betekenis of doel': % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat het oneens is met 'mijn leven heeft betekenis of doel'