Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Niet eens en niet oneens met 'ik ervaar dat de dingen die ik doe belangrijk zijn': % volw en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat het niet eens is met 'ik ervaar dat de dingen die ik doe belangrijk zijn'