Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Heeft matig tot redelijk vertrouwen in zijn/haar eigen toekomst: % jongvolwassenen

% Jongvolwassenen dat matig tot redelijk vertrouwen in zijn/haar eigen toekomst heeft