Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Zeer) lage veerkracht : % volwassenen en ouderen

Heeft (zeer) lage veerkracht : % 18-plussers