Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Zeer) hoge veerkracht: % ouderen

Heeft (zeer) hoge veerkracht: % 65-plussers