Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

(Zeer) lage veerkracht: % ouderen

Heeft (zeer) lage veerkracht: % 65-plussers