Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 1 uur/dag bewegen: % scholieren

% scholieren dat gemiddeld minimaal 1 uur per dag beweegt