Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minder dan 1 uur/dag bewegen: % scholieren

Percentage scholieren dat gemiddeld minder dan 1 uur per dag beweegt