Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Dagelijks minstens 1 uur bewegen: % scholieren

Percentage scholieren dat elke dag minstens 1 uur beweegt