Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Loopt of fietst niet elke dag naar school of stage: % scholieren

Percentage scholieren dat minder dan 5 dagen per week naar school of stage loopt of fietst