Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen lid sportvereniging: % scholieren

Percentage scholieren dat geen lid is van een sportvereniging