Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

bewegen, geen behoefte aan ondersteuning/hulp: % 19-64 jarigen

bewegen, geen behoefte aan ondersteuning/hulp; % volwassenen