Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Voldoet niet aan norm bewegen: % volwassenen

Percentage volwassenen dat niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen