Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport niet wekelijks: % volwassenen

Percentage volwassenen dat minder dan 1 dag per week sport