Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport wekelijks: % volwassenen

Percentage volwassenen dat ten minste 1 dag per week sport