Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Sport wekelijks: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat ten minste 1 dag per week sport