Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer bewegen/sporten door coronacrisis: % volwassenen

Percentage volwassenen dat meer beweegt/sport door de coronacrisis