Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minder dan 1 dag per week sportactiviteiten: % kinderen 0-3 jaar

Percentage 0 t/m 3 jarige kinderen dat minder dan 1 keer per week deelneemt aan activiteiten als zwemmen, peutergym, bewegen op muziek