Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Minstens 1 dag per week sportactiviteiten: % kinderen 3 jaar

Percentage 3 jarige kinderen dat minstens 1 keer per week deelneemt aan activiteiten als zwemmen, peutergym, bewegen op muziek