Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Hoogstens 3 dagen per week sportactiviteiten: % kinderen 3 jaar

Percentage 3 jarige kinderen dat niet meer dan 3 keer per week deelneemt aan activiteiten als zwemmen, peutergym, bewegen op muziek