Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen lid sportvereniging: % kinderen 4-11 jaar

Percentage 4 t/m 11 jarige kinderen dat geen lid is van een sportvereniging