Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Hoogstens 2 uur per dag buiten spelen: % kinderen 1-11 jaar

Percentage 1 t/m 11 jarige kinderen dat dagelijks niet meer dan 2 uur buiten speelt