Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer dan 2 uur per dag buiten spelen: % kinderen 3-11 jaar

Percentage 3 t/m 11 jarige kinderen dat dagelijks gemiddeld meer dan 2 uur buiten speelt